مرحله دوم طرح معیشتی طاها عملیاتی شد

مرحله دوم طرح طاها عملیاتی شد.

با حضور نماینده کمیته امداد در این مرحله ده خانوار تحت پوشش بسته های غذایی این طرح قرار گرفتند.

نقدینگی طرح حمایتی طاها از سوی خیرین گمنام تامین می گردد.

 

1397-10-16 01:29:22 +00:00 دی 10ام, 1397|