همایش بین المللی ظرفیت انقلاب اسلامی، کارآمدی و کارنامه نظام جمهوری اسلامی ایران

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج به آدرس www.iausdj.ac.ir  مراجعه فرمایید

1397-9-13 22:15:02 +00:00 آبان 30ام, 1397|