کارگاه آموزشی آشنایی با منصب قضاوت

گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه و دانشگاه پیام نور قروه به همکاری بسیج حقوقدانان در راستای آشنایی دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته حقوق  با فرصت ها و الزامات مشاغل حقوقی سلسله کارگاه های آموزشی را برگزار می نماید.

موضوع نخستین کارگاه: آشنایی با منصب قضاوت

حضور برای عموم آزاد است

1397-10-3 06:54:25 +00:00 آذر 25ام, 1397|