باکس دانلود 1397-9-17 14:44:09 +00:00
امور پایان نامه

توجه:

- در آدرس دهی مقالات پایان نامه(معرفی نویسندگان مقاله) نفر اول دانشجو و نفرات دوم و سوم به ترتیب اساتید راهنما و مشاور در نظر گرفته شود، ضمن این که نگارنده مسئول مقاله استاد راهنما باشد.

- به اطلاع کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی که شرایط دفاع از پایان نامه آن ها تا قبل از پایان شهریور ماه سال جاری مورد تایید استاد راهنما، مدیر گروه و حوزه آموزش می باشد می رساند:

- جهت انجام امورات دفاع تا قبل از تاریخ 96/6/12 به اداره ی پژوهش واحد مراجعه و نسبت به تکمیل فرم دفاع اقدام نمایند. بدیهی است مسئولیت عدم مراجعه تا تاریخ فوق بر عهده دانشجو می باشد.

- بر اساس بخشنامه سازمان مرکزی دانشگاه، آخرین مهلت دفاع دانشجویان به عنوان نیمسال دوم 96-95 و با توجه به شروع نیمسال اول سال تحصیلی جدید از 25 شهریور، 24 شهریورماه می باشد بعد از تاریخ فوق و با شروع نیمسال تحصیلی جدید از 25 شهریورماه دانشجویان ملزم به انتخاب واحد در نیمسال اول سال تحصیلی 97-96 می باشند.

- با توجه به تعطیلی دانشگاه از تاریخ 19 مرداد 96 تا 03 شهریور 96 لازم است دانشجویان نسبت به برنامه ریزی زمان دفاع خود قبل و بعد از تاریخ های فوق اقدام لازم را به عمل آورند.

قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی