آرشیو اخبار 1397-9-17 14:07:54 +00:00

پاسخ به شبهات:چرا رهبری سکوت کرده اند؟

در جواب بعضی از سؤالات دانشجویی و افکار عمومی که این روزها بسیار شنیده می‌شود این تحلیل ارائه می‌گردد تا بخشی از گوشه‌های این ابهام رفع گردد. قبل از هر چیز باید سکوت را معنا کرد چراکه عدم معنای درست از سکوت در این‌گونه موارد، ابهامات را بیشتر خواهد کرد. سکوت در چند محور می‌تواند اتفاق بیفتد: سکوت در مقابل انحراف از خطوط اصلی انقلاب اسلامی سکوت در مقابل ناکارآمدی‌های مدیریتی سکوت در مقابل انتظارات جامعه در محور اول: رهبر معظم انقلاب با استناد به اختیارات خود در مقابل هر موضوعی که  برای انحراف از خطوط اصلی انقلاب اسلامی سازمان‌دهی شده

ادامه مطلب »