چشم انداز

تدوین بیانیه ماموریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه

ماموریت دانشگاه آزاد اسلامی همواره توجه و اولویت قرارد دادن ابعاد آموزشی و پژوهشی است. در بعد آموزشی آنچه به عنوان ماموریت دانشگاه تلقی می گردد تربیت نیرو است ، این نیروها که در سطوح عالی تربیت می شوند به دو منظور پرورش داده می شوند؛ یکی آنکه بتوانند نیاز صنایع را مرتفع کرده و مشکلات بخش صنعت را برطرف نموده و دیگر آنکه به تحقیق پرداخته  و به فضایی فراتر از وضعیت موجود بپردازند .

تربیت نیرو های متخصص و محقق از دو طریق انجام اموزش و پژوهش امکان پذیر است و دانشجویان در طول دوره تحصیلی  و با گذراندن دوره های مختف آموزشی و انجام امور پژروهشی به نیرو های متخصص و محقق تبدیل می گردند.

محققین، اساتید و دانش پژوهان در دانشگاه ها نیازهای علوم و تکنولوری کشور را پاسخگو هستند ، دانشگاها باید به عنوان رکن مهم پژوهشی کشور تلقی گردیده و در این راستا دانشگاه آزاد واحد قروه این دو بعد را به عنوان ماموریت اصلی واحد خود تلقی می نماید.

همانند دیگر دانشگاه ها، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه به اصول پایه کرامت انسانی، آزادی آکادمیک و عدالت در ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی متعهد است. دانشگاه آزاد واحد قروه محیطی نوآورانه و پویا همراه با تفکر انتقادی را تشویق می کند و از استقلال دانشجویان و محققان به عنوان اجزای ضروری توسعه جامعه و اقتصاد دانش بنیان  دفاع می کند.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه هر دو بعد تحقیقات بنیادی و کاربردی را به عنوان مهمترین مأموریت خود پشتیبانی می کند. تولید دانش، که همیشه ماموریت اصلی یک دانشگاه باقی می ماند، بیانگر شرایط ارتقاء خلاقیت است که به صورت تمرکز بر ضرورت ها نمود پیدا می کند.

دانشگاه آزاد واحد قروه،کارکنان و مدیران ادارات،  نهادهای دولتی و خصوصی را به دلیل موقعیت جغرافیایی و استراتژیکی که در سطح منطقه برخوردار است، جذب می نماید.  دانشگاه در راستای این مهم خدمات و ساختارهایی را ارائه می دهد که ضمن حفظ کیفیت آموزشی و پژوهشی آموزش های فردی را نیز ارائه داده و امکان تحرک دانشگاهی را برای ارتباط هر چه نزدیک تر صنعت و دانشگاه فراهم نماید. به طور کلی، دانشجویان و کارکنان دانشگاه، فرصتی را برای توسعه مهارت ها، تصمیم گیری  و استقلال لازم برای پذیرش نقش شهروندی و همینطور رهبری فعال در زندگی اجتماعی و اقتصادی ایفا می کنند.

دانشگاه ها به عنوان یک بازیگر مهم در زندگی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، یک فرهنگ علمی و علمی را به وجود می آورند که در آن توسعه  کشور را به همراه داشته و موقعیت خود را در سطح جامعه و همینطور مجامع بین المللی تقویت می کند. این دانشگاه نیز فعالیت هایی را در عرصه هایی که به بخش های اولویت دار توسعه اقتصادی،  اجتماعی و ملی کمک می کند، به نفع اقتصاد دانش بنیان و حمایت از کار و سرمایه ایرانی  انجام خواهد داد.       

 

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه که در یک محیط فرهنگی متنوع قرار دارد، یک محیط منحصر به فرد از همکاری های میان فرهنگی و ایجاد نهادی وابسته به اعتماد و احترام میان فرهنگ های متنوع درون دانشگاهی است. این یک مرکز علمی برای تحقیق و تدریس است و به خوبی در چارچوب علمی، پژوهشی و فرهنگیبا سایر ارگان ها و ادارات در سطوح شهرستانی، استان، ملی و بین المللی همکاری می کند.

 

تدوین اهداف اصلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه

با توجه به ماموریت های دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه می توان اهداف اصلی دانشگاه آزاد را به صورت زیر به ترتیب بیان نمود:

 

 1. افزایش قابلیت ها و توسعه توانمندی های  آموزشی ، پژوهشی و فرهنگی 
 2. ارتقای سهم درآمدهای غیر شهریه ای از کل درآمدهای دانشگاه.
 3. استفاده بهینه از توانمندی های مالی، آموزشی و پژوهشی دانشگاه.
 4. ارتقای سرمایه اجتماعی دانشگاه و ارتباط مبنی بر همکاری و اعتماد میان دانشگاه و سایر ارگان های دولتی و خصوصی.

تدوین اهداف فرعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه.

هرکدام از اهداف اصلی ذکر شده  خود دارای تعدادی اهداف فرعی هستند بدین معنا که برای تحقق هر کدام از اهداف اصلی می بایست به مجووعه ای از اهداف فرعی جامه عمل پوشاند.

برای رسیدن به اهداف اصلی باید مجموعه ای از اهداف  فرعی را به شرح زیر تدوین نمود:

 • تربیت نیروی انسانی کیفی برای رفع نیاز صنایع.
 • تربیت نیروی انسانی کیفی برای رفع نیاز های علمی جامعه.
 • تربیت متخصص جهت انجام فعالیتهای پژوهشی.
 • ارتقاء سطوح علمی، پژوهشی و فرهنگی اعضای هیئت علمی ،دانشجویان و کارکنان دانشگاه.
 • مشارکت در طراحی و اجرای پژوهشها و تحقیقات در سطح شهرستانی، استانی و ملی.
 •  ایجاد بستر مناسب برای ارتقای خلاقیت سازمانی.
 • استاندارد نمودن امور آموزشی و پژوهشی 
 • انجام  تحقیقات پایه ای وکاربردی بر اساس نیاز های کوتاه مدت ، میان و بلند مدت 
 • انجام آموزش و پژوهشهای بین رشته ای
 • مشارک در ایجاد و ارتقای تکنولوژی 
 • مشارکت در جذب تکنولوژی 

راهنمایی در ارتقای دانش فنی.