آغاز به کار آزمایشگاه خاک و بتن دانشگاه

آزمایشگاه خاک و بتن دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه با اخذ مجوزهای لازم از امروز فعالیت خود را را آغاز می نماید. این آزمایشگاه در راستای خدمات فنی به شهرستان و همچنین ایجاد درآمدهای غیرشهریه ای در این واحد تاسیس گردیده است که امید است با ایجاد چنین بستری صرفه جویی در هزینه ها و وقت مردم شهرستان به نحو شایسته ای ایجاد گردد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه با اشراف به آسیب ها و فرصت های شهرستان با بسترسازی  مناسب درصدد رفع برخی از مشکلات  شهرستان می باشد که مرکز مشاوره و آزمایشگاه خاک و بتن بخشی از فعالیت های تخصصی این واحد می باشد.