کانال تلگرامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه

دانش نیوز قروه ، کانال تلگرامی رسمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه است که در راستای دانایی پروری و هدایت تحصیلی و علمی عملیاتی شده است. این کانال تلگرامی با ورود به موضوعات روز علمی، بخشی از نیازمندی مخاطبین خود را پوشش خواهد داد. 

آدرس: newsdanesh@