آموزش پیشرفته شنا، شیرجه و نجات غریق

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه با همکاری مربی بین المللی شنا و قایق رانی دکتر مهتاب، آموزش پیشرفته شنا، شیرجه و نجات غریق برای نونهالان ۵ الی ۷ سال و بزرگسالان برگزار می نماید.

شرکت برای عموم آزاد است … برای کسب اطلاعات بیشتر به روابط عمومی دانشگاه مراجعه گردد.