انتخاب رشته رایگان برای داوطلبین کنکور شهرستان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه در راستای رسالت اجتماعی خود برای داوطلبین کنکور شهرستان قروه همانند رویه سال گذشته بصورت رایگان انتخاب رشته می نماید. هدایت تحصیلی تخصصی و توجه به کاهش هزینه های خانوار هدف اصلی این طرح است که با تلاش جهادی نیروهای متعهد دانشگاه در حال اجراست. داوطبین کنکور شهرستان می توانند با حضور در دانشگاه از مزایای این طرح استفاده نمایند.