ایجاد دفتر دائم بنیاد برکت در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه

ایجاد دفتر دائم بنیاد برکت در دانشگاه آزاد اسلامی باعث برکات و تحول عظیمی در دانشگاه خواهد شد و دانشجویان می توانند در کنار تحصیل از تسهیلات اشتغالزایی این بنیاد برای ایجاد کسب و کار اقدام نمایند. این تسهیلات بدون نیاز به ضامن و مراجعه بانکی خواهد بود. طرح های دانش بنیان بصورت ویژه تر می توانند ازخدمات این بنیاد استفاده نمایند.

با فراهم شدن بستر مالی کارآفرینی با حضور بنیاد برکت، رویکرد دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه در مقوله اشتغال دانشجویی و ارتباط آن با صنعت وارد فاز جدیدی خواهد شد که به حول و قوه خداوند گام بلندی در راستای اقتصاد مقاومتی در شهرستان خواهد بود.