ایستگاه صلواتی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه به مناسبت جشن نیمه شعبان