بسیج و همت بلند مدافعان حرم

دانشگاه آزاد اسلامی در هفته بسیج، همتی بلند را می‌ستاید که مدافعان حرم نامگذاری شده و هرگونه هجمه به این حضور را هرزه‌گویی دشمن و القائات او می‌پندارد.

لینک ادامه مطلب در وبسایت آنا