تبعات شهادت سردار رشید اسلام برای آمریکا نابودی کامل منافع آمریکا در منطقه است

پرواز ملکوتی روح مجاهد اسلام همان چیزی است که مالک اشتر ولایت همواره از خداوند متعال تمنا داشته اند و امروز اتصال آن روح مطهر، همه آزادگان جهان اسلام را داغدار نمود. امروز ایران اسلامی و امت های اسلامی داغدار وداع مظلومانه مجاهد رشید خود هستند و انتقام سخت و کوبنده به زودی در انتظار شیاطین منطقه با سردمداری آمریکای سفاک خواهد بود.

خطوط قرمز جمهوری اسلامی و محور مقاومت، توسط آمریکا نادیده گرفته شد و خون مالک اشتر زمان در رگ های محور مقاومت آغازی بر تحولات جدید در منطقه خواهد بود…

تبعات شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی برای آمریکا:

۱) آمریکابا این اقدام یکبار دیگر تعرض بیشرمانه خود به حاکمیت عراق  تکرار کرد و سردار بزرگ اسلام که با دعوت دولت عراق به آنجا عزیمت نموده بود به شهادت رساند. قطعا این نقض حاکمیت برای دولت عراق و گروه های مقاومت اسلامی در عراق قابل چشم پوششی نیست و دولت و مجلس عراق اولین اقدام خود را خروج نیروهای آمریکایی از عراق باید بدانند که اگر در بالاترین سطح حاکمیتی عراق این خروج تصویب نشود، محور مقاومت خودجوش نسبت به نابودی پایگاه های آمریکایی اقدام خواهند کرد.

۲) ترور شخصیت حقوقی جمهوری اسلامی ایران در عراق، این حق را به ایران می دهد که در صورتی که عراقی ها نتوانند در سطح مورد انتظار اقدام متقابل انجام دهند، پایگاه های تروریستی آمریکایی ها را در عراق مورد حمله کوبنده خود قرار دهد. بنابراین چه با حمایت حاکمیتی عراق و چه بدون حمایت آن، این حق جمهوری اسلامی ایران است که پاسخ قاطع به این ترور اعمال نماید.

۳) محورهای مقاومت در سوریه و لبنان و یمن خونخواه مجاهد رشید خود هستند و بنابراین امنیت نظامیان و منافع آمریکا دیگر قابل تضمین در منطقه نیست و شعله های خون خواهی مجاهدان اسلام در منطقه بزودی شعله ور خواهد شد.

۴) رژیم غاصب صهیونیستی نیز با این ترور سال ها نابودی خود را به جلو کشاند و قطعا شاهد ضربات کوبنده به اسرائیل در آینده بسیار نزدیک هستیم. محور مقاومت سال هاست آرزوی اذن جهاد علیه رژیم صهیونیستی و اشغالگران آمریکایی به دور از مصلحت اندیشی بعضی از دولت های خود دارند و امروز ترور سردار رشید اسلام همان اذن آنان محسوب می شود، که آغازی بر تحولات جدید در منطقه است. حیات مبارک حاج قاسم سلیمانی چهل سال نثار آرمان انقلاب اسلامی و امت های اسلامی در منطقه بود و امروز خون آن شهید والامقام پایانی بر سلطه استکبار در منطقه است.

آگاه باشیم در مسیر تحولات جدید قطعا فریادهای سازشکارانه عوامل پنهان استکبار در دولت ها علی الخصوص در داخل ایران بلند خواهد شد، اما باید آگاه بود اگر جواب کوبنده برای این حادثه انجام نشود، آمریکا در اعمال جسارت های جدید متوقف نخواهد شد و بنابراین جزء محور مقاومت هیچ راهی احیاء کننده عزت ملت های اسلامی نیست. 

پدافندغیرعامل بصیر