تفاهم نامه آموزشی و پژوهشی با نیروی انتظامی شهرستان قروه

نیروی انتظامی بعنوان حافظ امنیت جامعه و براساس انتظارات تعریف شده آن، همواره باید پویا و سیال باشد. بر این اساس در راستای تحقق اهداف سازمانی، توجه و تمرکز بر رویکردهای آموزشی و پژوهشی در جهت استقرار بهینه عملکردها نیاز ضروری این سازمان است. دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه و نیروی انتظامی شهرستان بر اساس رویکردهای عالمانه در جهت تحقق اهداف دو سویه خود گامی بلند برداشته اند که  امید است با استناد به این تفاهم نامه که حوزه های وسیعی را پوشش می دهد، همکاری های مختلفی عملیاتی گردد و در نهایت این همکاری ها به کاهش قابل توجه بزهکاری ها و نابهنجاری های اجتماعی و از همه مهمتر به بصیرت مندی  در شهرستان منجر گردد.

امروز نقش بی بدیل پیشگیری در جهت جلوگیری از آسیب های اجتماعی بر کسی پوشیده نیست و هنر مدیران در هر سطحی که باشند ایجاد بسترهای پیشگیری از وقوع نابهنجاری هاست. نیروی انتظامی بر اساس حفظ و حراست از اخلاق و نظم در جامعه جایگاهی ارزنده  را داراست و وظیفه مراکز آموزشی علی الخصوص دانشگاه ها حمایت همه جانبه از این حافظان عرصه اخلاق و نظم است. دانشگاه آزاد اسلامی با تقدیر از تلاش مدیران شایسته نیروی انتظامی شهرستان در راستای تعهد و تعقل سازمانی ، آمادگی خود را برای تعاملات آموزشی  و پژوهشی گسترده با این نیرو اعلام می دارد و معتقد است این نوع همکاری ها و تعاملات برون سازمانی از این نوع به بالندگی شهرستان کمک شایانی خواهد کرد .