تقدیرنامه دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه از والدین داوطلبین شهرستانی کنکور ۱۳۹۸

توجه به علم و حرکت در مسیرعلمی، ارزنده ترین بستر توسعه رشد فردی و  اجتماعی است، هرچند به دلیل چالش های فرا روی جوانان و برنامه ریزی های بنیادین غلط علم آموزی امروز با فرایندهای غیرمنطقی مرتبط گشته است.

فارغ از مسیرهای انحرافی در این عرصه، تلاش جوانان در مسیر علم آموزی یعنی تکریم به رشد همه جانبه که باید مورد توجه گردد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه که میزبان کنکوری های شهرستان است با سبکی جدید با اعطای  تقدیر نامه به والدین کنکورهای محترم، حضور فرزندان آنان در این تلاش علمی را ارج نهاد، چرا که اعتقاد دارد لازمه توسعه همه جانبه ایران اسلامی، علم آموزی و ترویج این راه روشن در راستای سازگاری کامل با گام دوم انقلاب است. خلع سلاح علمی کشور دسیسه ای است که همواره از طرف دشمن اعمال شده است و آثار مخرب این دسیسه قابل کتمان نیست، لذا هوشیاری در راستای تقویت علمی و انگیزه بخشی به جوانان برای حضور در عرصه علمی و فراگیری دانش لازم و ضروریست.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه مفتخر است در روزهای ۱۳ الی ۱۴ تیرماه میزبان دواطلبین محترم کنکور است و برای همه داوطلبین شهرستانی آرزوی موفقیت در این رقابت علمی آرزومندست.