جنایات جدید آمریکا در عراق و منطقه قابل سکوت نیست

آمریکا در چندماهه اخیر ثابت کرد که با قانون گریزی در عرصه بین الملل به دنبال توسعه طلبی های جدید و بسیار خطرناک در منطقه خاورمیانه است. ترور فرماندهان مقاومت از جمله فرماندهان ایرانی ، ایجاد اغتشاشات خیابانی در کشورهای محور مقاومت، بی اعتنایی به خواست ملت عراق برای خروج آنان و اخیرا هم با جنگ بیولوژیک علیه جهان رویکردهای جدید متجاوزانه این کشور است. امروز مشاهده می گردد نه تنها آمریکا به خواست ملت عراق مبنی بر خروج احترام نمی گذارد، بلکه با بی حیایی مقاومت مردمی عراق را بمباران می کند. ارسال کیت های تشخیص کرونا به کردستان عراق بخش دیگر از جنایات امریکایی ها در عراق است که هیچ وجدان ازاده ای سکوت نخواهد کرد.

این جنایات نشانه حضور  تروریست دولتی در منطقه است که در صورتیکه محور مقاومت همچنان با آن مدارا کند در آینده بسیار نزدیک ضربات کوبنده تر از انسجام ائتلاف آمریکایی خواهد خورد، به طوری که محور مقاومت بنیه بازدارندگی خود را که سال هاست مستحکم کرده است از دست خواهد داد.

سکوت در مقابل جنایات جدید آمریکا، تحمیل جسارت های پی در پی آمریکا و فرسایش سریع توان بازدارندگی محور مقاومت به دنبال خواهد داشت، لذا ادامه سکوت در برابر خودسری های آمریکا فاجعه بار خواهد بود. دولتمردان کنونی آمریکا برای بقاء در قدرت حتی از منافع مردم خود و همپیمانانشان  نیز خواهند گذشت و شیوع بیماری کرونا در آمریکا، انگلیس،عربستان و… خود شاهدی بر این ادعاست.  احتمال وجود واکسن این بیماری به دلیل ساخته دست بشر بودن نیز منطقی است، ولی اینکه حتی از مردم خود تا وقت برنامه ریزی شده برای کسب منافع و سود حداکثری دریغ می کنند، خود گویای واقعیات خطرناک است.

بنابراین محور مقاومت در برابر این خودسری ها و جنایات پی در پی تروریست دولتی آمریکا که به انهدام مرحله ای توانمندی های مقاومت منجر خواهد شد، نباید بیشتر از این سکوت نماید.

احتمال آنکه کرونا یک جنگ بیولوژیک علیه جهان و تعاریف جدید از منافع استکبار باشد بسیار زیاد است و البته استکبار را نباید تنها به دولت آمریکا نسبت داد، بلکه استکبار یک ائتلاف با سردمداری آمریکاست که سازوکارهای پنهانی و پیچیده ای در عرصه بین الملل برای نیل به توسعه طلبی و چپاول کشورها از جمله کشورهای نفت خیز در دستور کار قرار داده است.

ائتلاف تروریستی دولتی با رهبری آمریکا در شرایط تجاوز جنگی ویژه ای قرار دارد که هرگونه ضعف در مقابل آنها یک فاجعه منطقه ای را رقم خواهد زد. در این شرایط تجاوزی ویژه، غیرنظامیان بیشترین مصیبت را تحمل خواهند کرد و اگر امروز جهان گرفتار یک بیماری ساخته شده دست بشر است در برابر سازش با این جنایت، تهاجمات جدید در دستور کار جنایتکاران قرار خواهد گرفت. راه درست برای جلوگیری از رویکردهای تروریستی آمریکا و همپیمانانش این است که منافع انان در همه حوزه ها مورد حمله قرار گیرد. 

آمریکا در حالی مواضع نیروهای مردمی در عراق را مورد حمله هوایی قرار می دهد و بصورت رسمی این حملات را می پذیرد که نیروهای او در عراق بصورت نامشروع حضور دارند و در امنیت کامل فعالیت می کنند که ادامه این رویکرد سازش مدارانه با هیچ غیرت اسلامی سازگار نیست. این را بدانیم که جنگ بیولوژیک استکبار با کرونا پایان نخواهد یافت و لذا برای جلوگیری از فاجعه های جدیدتر، باید به برخورد سخت برای مقابله، ظرفیت ها را فعال نمود. کرونا یا بیماری های شبیه آن میتواند انواع مختلف داشته باشد و امروز تنها شاهد یک نوع از آن هستیم، بنابراین فرصت سوزی برای مقابله با این جنایات علیه بشریت به معنای قربانی کردن وسیع تر غیرنظامیان در آینده خواهد بود.

استکبار به جرم آغاز جنگ بیولوژیک علیه بشریت باید ضربات کوبنده دریافت نماید تا جرات ادامه این نوع جنگ وحشیانه از آنان سلب گردد. اینکه در برابر هر تهاجم بیولوژیک بسیاری از ظرفیت ها نابود شوند و تنها به فکر ساخت واکسن یا درمان آن باشیم، بخش کوچکی از مقابله است و محکمترین راه مقابله، سلب جرات انجام این حملات بیولوژیک علیه ملت هاست.

دولتمردان امریکایی باید توسط خود مردم آمریکا نابود شوند و این اتفاق نخواهد افتاد مگر آنکه، هزینه تهاجم آنان علیه کشورها، برای مردم آمریکا قابل تحمل نباشد و همچنان که در حمله موشکی به پایگاه عین الاسد، سلب اختیارات جنگی ترامپ علیه ایران در دستور کار مجلس آمریکا قرار گرفت.

از نظر ما بیماری کرونا یک مرحله ای نیست و مرحله پیشرفته تر این بیماری و نسخه جدید آن بدون انتشار برای فشار حداکثری به کشورها روی میز توسعه طلبی آمریکایی ها در آینده رونمایی می شود و این مرحله فقط برای ایجاد رعب و وحشت کشورها عملیاتی شد. همان کاری که بمب هسته ای به صورت ناقص برای تهدید جهانی در دست استکبار بود، امروز جنگ بیولوژیک نسخه پیشرفته، فشار حداکثری استکبار است که این رویکرد خطرناک نباید روی میز تروریست دولتی آمریکا برای فشار حداکثری علیه کشورها تحمل شود. آمریکا علنا تا جایی که جنگ قدرت بین احزاب داخلی خود اجازه دهد، در افکار عمومی این جنگ بیولوژیک را تایید نخواهد کرد، اما در خفاء برای دست یابی به منافع حداکثری در جهان این ظرفیت را برای رویارویی با کشورها، پنهانی بیان خواهد کرد. بنابراین وقتی صحبت از پاسخ سخت می شود، این رویکرد برای جلوگیری از تثبیت سیاست های خصمانه جهانی استکبار در آینده است.

این تحلیل بر اساس بررسی شواهد و قرائن موجود است  و هدف ایجاد چشم انداز مطلوب در  افکارعمومی است و به احتمال بسیارضعیف اگر بخش تحلیلی بیماری کرونا یک جنگ بیولوژیک نباشد، این واقعیت وجود دارد که استکبار برای بهره برداری از آن عزم خود را جزم نموده است و باید راه های سوءاستفاده از آن را بست.

افکارعمومی نیز باید این واقعیت را درک کنند سازش با سیاست های خصمانه آمریکا، خسارت زاست و مقابله سخت با این سیاست ها شاید موقتا هزینه بردار باشد، اما قطعا زیان های تعدی های دشمن در قالب محاصره های اقتصادی، جنگ بیولوژیک ، تحریم صادرات نفت و…. را نخواهد داشت. امروز در حالیکه دولت از جامعه جهانی کمک مالی برای مبارزه با کرونا می خواهد که میلیاردها دلار پول فروش نفت نمی تواند به داخل کشور انتقال دهد و این یکی از نتایج سازش با استکبار و فرصت سوزی های چندساله دولتمردان و مجلس است. ادعای برداشتن سایه جنگ از سر ملت و رونق امروز تبدیل به جنگ بیولوژیک و جسارت های ناتمام نظامی امریکا علیه ایران و تورم افسارگسیخته شده است که لزوم درک واقعیات میدانی افکارعمومی را بیش از پیش حیاتی می نماید. امروز اگر نخواهیم با نواندیشی حرکت کنیم قطعا مصیبت های پایان نخواهد یافت و باید دست اقتدار ایرانی علیه مبارزه همه جانبه با استکبار برای رهایی از وضعیت موجود آزاد بگذاریم. زمانی که دست انتقام سخت از اقتدار ایرانی بیرون امد و پایگاه عین الاسد در هم کوبیده شد، دشمن با ایجاد شک و تردید در افکارعمومی با استفاده از غول رسانه ای خود با محوریت هواپیمای مسافربری اوکراینی، ادامه راه انتقام سخت برای فرزندان غیور ایرانی سخت نمود و با فارغ شدن از آن مطالبه عمومی برای انتقام، امروز جنگ بیولوژیک را برای قربانی کردن ملت ها عملیاتی نموده است. تا زمانی که بقاء استکبار در اطراف خود را بپذیریم اوضاع به سمت بهبود نخواهد رفت و این واقعیتی است غیرقابل انکار…. 

پدافند غیرعامل بصیر/ دهقانی