خلاصه کتاب سلام بر ابراهيم

دانلود کتاب مسابقه کتابخوانی هفته دفاع مقدس

خلاصه کتاب سلام بر ابراهيم

زندگينامه و خاطرات شهيد ابراهيم هادي که توصیه بر خواندن این کتاب می باشد جدا از مسابقه کتابخوانی که خواندنش عنایت حق است بر ما
کتاب ضمیمه میباشد.
سوالات در هفته دفاع مقدس در اختیار قرار میگیرد.

لینک دانلود کتاب سلام بر ابراهیم