دستگیری ریگی فرهنگی روح الله زم

دشمنان انقلاب اسلامی با حربه های متفاوت همواره سعی کرده اند، انقلاب را از مسیر درست خود منحرف نمایند و در این استراتژی از تجاوز نظامی عراق تا تجهیز تروریست ها برای ناامنی های داخلی میتوان برشمرد. اما مهلک ترین حربه دشمن تهاجم فرهنگی است که روی آن سرمایه گذاری های عظیمی انجام داده اند. روح الله زم عروسک خیمه شب بازی استکبار بود که در تور اقتدار نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی گرفتار شده است تا نه تنها یک پیام اقتدار به دشمنان باشد، بلکه یک هشدار به منافقین و خودفروختگان داخلی است که اگر با پیچیده ترین استراتژی های امنیتی در بیرون از مرزهای ایران اسلامی نیز محافظت شوند، بازهم امنیت آنان تضمین نخواهد شد.

تور اطلاعاتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نه تنها دلقک خودفروخته ضدانقلاب را شکار کرد، بلکه پیامی به سرویس های امنیتی اسرائیل و فرانسه داشت که فراتر از آنچه که تصور می کنید به شما نزدیک هستیم… با شکار دلقک رسانه ای استکبار، دشمنان دیدند که ایران اسلامی اگر لازم باشد، ریگی های فرهنگی را نیز در هرجا و هر مکان که باشند، شکار خواهد کرد.

دلقک فرهنگی استکبار همواره به حفاظت های طراحی شده برای امنیت خود، فخر می فروخت که در ویدئوهای ارسالی منتشر شده او برای دوستانش قابل مشاهده است ،اما غافل از این که سرمستی او دوام نخواهد داشت.

 روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه