گرامیداشت هفته دفاع مقدس - دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه کردستان - سریع بیاب

دفاع همه جانبه، پشتیبانی مردمی و اصناف

یمشنبه 04/07/1400

اهمیت به آموزش عمومی و موضوع پدافند غیرعامل، پرداختن به پشتیبانی و حمایت مردم از اصناف از جبهه ها در دوران دفاع مقدس