دیجیتالی شدن حضور و غیاب دانشجویان در امتحانات

در نیم سال دوم سال تحصیلی ۹۷- ۹۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه اقدام به دیجیتالی نمودن حضور و غیاب دانشجویان در جلسات امتحانی این واحد نموده است. این اقدام جدا از جلوگیری در اتلاف منابع، در حوزه سلامت سنجش آزمون ها نقش ارزنده ای را داراست که احتمال هرگونه تبانی در حضور دانشجو را به صفر می رساند.

این واحد آموزشی مفتخر است برای اولین بار در غرب کشور این سیستم را پیاده سازی نموده است تا به صرفه جویی مالی و مهمتر از آن به سلامت آزمون ها نائل گردد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه با اشراف به چالش های موجود در آزمون ها درصدد تحقق سلامت در این حوزه است و دیجیتالی نمودن حضور و غیاب در جلسات امتحانی گام مهمی در جهت توسعه کیفی آزمون ها خواهد بود. لازم به ذکر است با پیاده سازی این سیستم، مدیریت مطالبات مالی دانشگاه و پرداخت به موقع شهریه ها نیز مقدور خواهد شد.