راه یافتن دانشجو دانشگاه ازاد اسلامی واحد قروه به اردوی تیم ملی فوتبال بانوان دانشجو: سرکار خانم زهره جلالی

راه یافتن دانشجو دانشگاه ازاد اسلامی واحد قروه به اردوی تیم ملی فوتبال بانوان

دانشجو: سرکار خانم زهره جلالی

 

با ارزوی موفقیت روز افزون دانشجویان گرامی