مقم شما را گرامی می دارد

دانشجو یعنی تلاش؛ امید؛ آینده؛ صبر؛ یعنی تو

یعنی تمام اونایی که رفتن تا ما بمونیم و ایران را بسازیم

دانشجو روزت مبارک

وبینار دانشجویی ویژه همه دانشجویان شهرستان قروه 

با شرکت دانشجویان دانشگاه های آزاد اسلامی، علمی کاربردی، پیام نور، ایران مهر

آدرس وب سایت حضور در وبینار:         stu.iaughorveh.ac.ir

آدرس دانلود فایل راهنما و نرم افزار های مورد نیاز:     lms.iaughorveh.ac.ir