طرح ساماندهی دستفروشان شهرستان قروه

طرح ساماندهی دست‌فروشان شهرستان قروه  در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه در حال اجراست . این طرح بر اساس تفاهم‌نامه شهرداری شهرستان و دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه  عملیاتی شده است که با این طرح چهره شهرستان تغییر و اشتغال پایدار دست‌فروشان نیز تبیین می‌گردد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه بر اساس دغدغه‌های راهبردی خود نسبت به توسعه کمی و کیفی شهرستان، آماده همکاری فنی و تخصصی با بدنه مدیریتی شهرستان است که امید است از این رهگذر بسیاری از نابسامانی‌ها و چالش‌های شهرستان با تعاملات سازنده  اصلاح گردد.