محوطه سازی فضای شهدای گمنام

ساماندهی فضای فیزیکی شهدای گمنام دانشگاه

محوطه شهدای گمنام دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه با همکاری و همراهی شهرداری و شورای شهر محترم شهرستان، شهرداری و شورای شهر محترم  سریش اباد، بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس استان کردستان، بنیاد معادن کوثر، بنیاد شهید شهرستان، پایانه حمل و نقل شهرستان و اداره اوقاف و امورخیریه شهرستان در حال ساماندهی می باشد. این واحد دانشگاهی وظیفه خود می داند که از مساعدت ادارات و نهادهای همراه و همچنین امام جمعه محترم شهرستان تشکر و قدردانی خود را اعلام نماید.

ساماندهی فضای فیزیکی شهدای گمنام از شهریور ماه آغاز شده است و پیش بینی می شود به حول و قوه خداوند در اواخر فروردین ماه سال جدید این ساماندهی به پایان برسد. هدف از ساماندهی فضای فیزیکی شهدای گمنام، تکریم از مقام شامخ این شهدا گرانقدر و اعتلای فرهنگ مقاومت  می باشد.  امید است با حمایت متولیان امر در آینده نزدیک، امکان ایجاد باغ موزه دفاع مقدس و همچنین درمانگاه رایگان شهدای گمنام برای بهره گیری شایسته تر  فراهم گردد.