مراسم ختم شهدای پاسدار حادثه تروریستی زاهدان با حضور پرسنل دانشگاه