مراسم دومین سالگرد تدفین شهدای گمنام دانشگاه اسلامی واحد قروه

مراسم دومین سالگرد تدفین شهدای گمنام دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه

تکریم از مقام شامخ شهدا امروز یک وظیفه همگانی است که دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه با اشراف به تهاجم فرهنگی که انواع چالش های فرهنگی در جامعه ایجاد نموده است، وظیفه خود می داند بعنوان اولویت اصلی خود در حوزه فرهنگ به آن بپردازد.

اگر فرهنگ مقاومت اسلامی آن چنان که شایسته است درجامعه جاری شود بسیاری از بن بست های فکری و عملی امروزی برداشته خواهد شد. امروز ادامه راه  شهدا نه در مقام شعار بلکه در مقام عمل باید به عینه مشاهده شود و اگر در جامعه دچار مشکلات عدیده هستیم به آن خاطر است که همانند شهدا ما نتوانسته ایم عمل نماییم.

از میان شهدا، شهدای گمنام، بعنوان طلایه داران عرصه جهاد که تمامی وجود خود حتی نام خود را فدای اسلام نمودند از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند و شاید هیچ گاه ما نتوانسته ایم جایگاه رفیع شهدای گمنام را در جامعه به ترسیم بکشیم و این همان همتی است که باید گمارده شود تا نسل ها، عالی ترین مراتب ایثار شهدای گمنام را با روح و جان خود درک نمایند.

تمرکز ویژه برفرهنگ مقاومت اسلامی بعنوان تنها راه رهایی از ذلت و استعمار اجنبی امروز پیش از بیش احساس می گردد و این واحد دانشگاهی درجهت خلق کانال های فرهنگی جدید برای نسل های جدید که آگاهی بسیارکمی به دلیل قصورهای تبلیغی نسبت به ایثار و فداکاری شهدا دارند با محوریت شهدای گمنام به فضل خداوند متعال، فعالیت های مختلفی را ساماندهی می نماید تا بخشی از دریای بی کران معرفتی شهدا علی الخصوص شهدای گمنام در برابر چشمان نسل ها قرار گیرد.

بزرگداشت مراسم تدفین شهدای گمنام تنها بهانه ای است برای دوری از غفلت در پیمودن راه استقلال و عزت اسلامی و تکریم شهدا بیشتر از آن که شهدا را به مراتب عالی تر نائل نماید، راه را بر بشرخاکی گم گشته نمایان می نماید.

دانشگاه آزاد اسلامی از حضور تمامی بزرگواران علی الخصوص دانشجویان بسیجی و دانش آموزان در این مراسم قدردانی می نماید و برای همه حاضران طلب اجرعظیم از پیشگاه خداوند مسئلت می نماید.