مرحله دهم بسته حمایتی طاها(ویژه سیل زدگان سیستان و بلوچستان)

با توجه به فراگیری سیل در سیستان و بلوچستان و نیاز فوری هموطنان در آن مناطق به کمک های مردمی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد قروه بسته حمایتی طاها(مرحله دهم )را به سیل زدگان سیستان و بلوچستان اختصاص خواهد داد.

توزیع مرحله دهم بسته حمایتی طاها بصورت نقدی و از طریق کارت های هدیه ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریالی برای هموطنان در سیستان و بلوچستان تا پایان دی ماه ارسال خواهد شد.