مرحله ششم بسته حمایتی طاها

توزیع بسته غذایی بین تعدادی از خانواده های آسیب پذیر شهرستان ۲۱ خرداد ماه انجام می پذیرد. بسته حمایتی طاها در راستای توجه به محرومیت ها و با پشتیبانی خیرین گمنام انجام می پذیرد و در مرحله ششم بیست خانوار تحت پوشش این بسته قرار خواهند گرفت…