مرحله نهم بسته حمایتی طاها

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه در راستای رسالت اجتماعی خود مرحله نهم بسته حمایتی طاها را بین تعدادی از خانوارهای آسیب پذیر شهرستان تا پایان هفته توزیع خواهد کرد.