مرحله یازدهم بسته حمایتی طاها

مرحله یازدهم بسته حمایتی طاها شامل اقلام بهداشتی برای پیشگیری از ویروس کرونا خواهد بود که به مناسبت نیمه شعبان به تعدادی از خانوارهای آسیب پذیر شهرستان اهدا خواهد شد.