مسابقات سازه های ماکارونی و موشک های آبی

 

تاریخ ثبت نام : سوم اردیبهشت ماه لغایت نهم اردیبهشت ماه 1398

برگزاری مسابقات : چهاردهم و پانزدهم اردیبهشت ماه 1398

علاقمندان به شرکت در مسابقات به دفتر بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه مراجعه فرمایند