مسابقه کتابخوانی با موضوع بیانه گام دوم انقلاب در مراسم پرفیض اعتکاف

مراسم پرفیض اعتکاف نوعی انقلاب درونی برای تعالی انسان است که همواره مورد توجه مسلمانان قرار دارد. این مراسم نه تنها دعوت به خویشتن شناسی است بلکه می تواند دعوت به شناخت انقلاب اسلامی و راه آتی آن  نیز باشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه براساس کانال های جدید فرهنگی استراتژِهای خاصی را پیاده نموده است که در بخش دانایی پروری از کانال فراخوان های مسابقه ای درصدد است به بخشی از اهداف خود نائل گردد. این مسابقه با موضوعیت بیانه گام دوم انقلاب طراحی شد و به شش نفر از برندگان هدایایی در پایان مراسم اهدا گردید.

پدافند غیرعامل بصیر