مصاحبه با دکتر خیرآبادی(سرمربی تیم ملی امید کشتی فرنگی و استاد مدعو واحد)

دغدغه بسیاری از نخبگان استان همواره این موضوع است که چطور می توانند از ظرفیت های خود برای توسعه استان استفاده نمایند و آقای دکترخیرآبادی نیز از جمله افرادی هستند که امروز با لبیک به لزوم توجه به توسعه استان کردستان بخشی از ظرفیت ها خود را را خالصانه در اختیار استان قرار داده است. ایشان بعنوان استاد مدعو و بصورت کاملا رایگان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه مشغول به فعالیت هستند که این تلاش شایسته قابل تحسین است. دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه این همت و همیت را ارج می نهد و ایشان را بعنوان یک مدیرجهادی از سرمایه های شایسته بومی استان می داند.

مصاحبه ای کوتاه با دکترخیرآبادی

1)چه انگیزه ای وجود داشته است که با مشغله کاری بسیار در تهران، حضرتعالی چنین فاصله برای رفت و آمد را قبول بفرمایید و بصورت رایگان در این واحد تدریس نمایید.

ایشان در جواب این پرسش بیان می دارند که بنده همواره سعی داشتم در هر نقطه از استان که به وجود بنده نیاز باشد چه در هیات های ورزشی و چه در دانشگاه ها حضور پیدا کنم، چرا که بنده خود را مدیون زادگاه خود می دانم و اگر افتخاری است به استان تعلق دارد. ایشان همچنین بیان می دارند حضور دکترزبیری در این واحد دانشگاه نیز عامل اقناع کننده دیگری بود که بنده را به اجابت بیشتر در امر تدریس  در این واحد تشویق نموده است.

2) به نظر حضرتعالی چه پتانسیل های ورزشی در شهرستان وجود دارد و آینده کشتی قروه را چطور ارزیابی می کنید؟

شهرستان قروه این ظرفیت را دارد که ورزشکارانی در سطح ملی و بین المللی داشته باشد و نمونه ای از این ظرفیت ها همانند سعید صالحی و علی صالحی می باشد که توانسته اند خود را مطرح نمایند. زیرساخت هایی لازم است که مربیان باعلم روز و حمایت مسئولین، در شهرستان از آن جمله هستند تا شهرستان قروه بتواند خود را هرچه بهتر به جامعه ورزشی معرفی نماید و همچنین وجود معادن برای حمایت های مالی از ورزش شهرستان یک پتانسیل عظیم است که باید به آن توجه شود و متولیان امر را ترغیب نمود. ایشان همچنین ادامه می دهند با وجود هیئت های کشتی و مربیان خوب انشاءلله شهرستان بتواند گام های بلندتری بردارد و البته بنده توصیه می کنم هیئت کشتی شهرستان در بخش مربی سازی باید گام های بهتری بردارد تا کشتی گیران موفقی تحویل جامعه  ورزشی داده شود.

3) محرومیت های موجود در شهرستان برای جوانان در کشتی فرنگی کدام است؟

ایشان بیان می دارد که هرچند در کشتی فرنگی عموما شهرستان سقز و سنندج خروجی بهتری نسبت به دیگر شهرستان ها دارا هستند، اما با همت های بلند می شود در شهرستان قروه نیز در حوزه کشتی فرنگی بسترسازی های مناسبی شکل بگیرد.

4) به مسئولین شهرستان برای بسترسازی های لازم در امر کشتی چه توصیه ای دارید؟

متاسفانه یک فرهنگ غلط علی الخصوص در شهرهای کوچک وجود دارد که هزینه برای بسترسازی لازمه در امر ورزش را اتلاف سرمایه می پندارند اما این دیدگاه کاملا اشتباه است چرا که حداقل خروجی های سرمایه گذاری در امر ورزش، جلوگیری از نابهنجاری های اخلاقی و بزهکاری هاست که همواره این نابهنجاری ها و بزهکاری ها جامعه را به سمت افول هدایت نموده است و آثار خسارت بار آنان قابل اندازه گیری نیست. از آموزش و پرورش نیز انتظار می رود در موضوع بسترسازی های پایه ای در امر ورزش اهتمام بیشتری داشته باشد تا ورزش بعنوان فرهنگ غالب شهرستان ترویج داده شود.

پیام ریاست

ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه حضور دکترخیرآبادی در واحد را انگیزه دهنده جوانان می داند تا ظرفیت ها و توانمندی های آنان به شکل بهتری هدایت گردد اما مسئولین شهرستان تاکنون نتوانسته اند از این ظرفیت بزرگ به طرز شایسته ای استفاده نمایند هرچند جلساتی هم برای استفاده بهینه از حضور ایشان انجام شده است اما تنها در حد حرف و شعار باقی ماند و این همان عدم تفکر توسعه ای است که همواره شهرستان گریبانگیر آن است.  استفاده از سرمایه های عظیم همچون دکترخیرآبادی تنها راه برون رفت از بسیاری از چالش های شهرستان است که لزوم  توجه جدی مسئولین به این امر را می طلبد. تلاش متواضعانه این استاد بزرگوار ما را بر این می دارد که فریاد دغدغه مندی این ظرفیت ها باشیم  و امید است نخبه پروری و هدایت ظرفیت های شهرستان به سمت و سوی مناسب در آینده هدایت گردد.