مطالبه تاریخی مردم علیه مبارزه با فساد در چهل سالگی انقلاب

مطالبه تاریخی مردم علیه مبارزه با فساد در چهل سالگی انقلاب

اگر گفته می‌شود نگهداری انقلاب اسلامی بعد از چهل سال با تمامی فرازوفرودها از معجزات خداوند است دور از واقعیت نیست و خداوند متعال درمیان مکر و نیرنگ منافقین و دشمنان خارجی، همواره حجت خود را در این انقلاب کامل نموده است.

مطالبه مردم امروز کاملاً متفاوت‌تر از سالیان گذشته است و دلیل آن آشکار شدن ناکارآمدی‌ها و فساد است تا جایی که مردم به عینه مشاهده می‌کنند اگر زنجیره فساد قطع نشود کار به‌جایی خواهد رسید همچنان که امروز رسیده است که سفره آنان هر روز کوچک و کوچک‌تر خواهد شد.

جریانات معاند داخلی و خارجی در استراتژی‌های چندساله اخیر خود بر ایجاد ناکارآمدی‌های هدایت‌شده جهت ایجاد نارضایتی عمومی دل‌خوش کرده بودند که همین نارضایتی باعث سقوط انقلاب شود اما امروز باکمال تعجب مشاهده می‌کنند که نارضایتی عمومی به سمت مبارزه با فساد نه انقلاب تغییر مسیر داده‌شده است و این همان چیزی است که این جریانات معاند هیچ‌گاه آن را پیش‌بینی نکرده بودند.

تغییر مسیر نارضایتی عمومی به سمت مبارزه با فساد همان معجزه الهی است که تمامی نقشه‌های شوم دشمنان خارجی و خودفروختگان داخلی را نقش بر آب نموده است و از این ره گذر این تنها خودفروختگان داخلی هستند که امروز به این نتیجه رسیده‌اند که در محاصره مکر خود گرفتارشده‌اند نه قدرت ماندن دارند نه قدرت فرار و هر روز که می‌گذرد پرونده آنان سنگین‌تر می‌شود تا به‌زودی دست عدالت گردن آنان را به دارمکافات آویزان نماید.

استقبال از ریاست حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی در افکار عمومی نمود کامل از این واقعیت است که دشمنان و هم‌پیمانان داخلی آنان غافلگیرشده اند و حقارت آنان ملت در آینده نزدیک به چشم خواهند دید. اگرچند سال پیش از ریاست ایشان برقوه قضاییه صحبت می‌شد استقبال افکار عمومی همانند امروز را قطعاً شاهد نبودیم چراکه هنوز بخشی از جامعه به این اجماع نرسیده بودند که قاطعیت و مبارزه شجاعانه در نظام اسلامی چه جایگاهی در تحکیم یک حکومت و رفاه مردم را داراست.

مردم دیگر به این واقعیت رسیده‌اند که هرچه حلقه‌های فساد در جامعه گسترش یابد، سنگینی آن بر دوش ملت خواهد افتاد به‌طوری‌که سفره‌های آنان هرروز کوچک و کوچک‌تر خواهد شد. بنابراین انقلاب اسلامی زمانی چهل‌سالگی خود را سپری می‌کند که یک مطالبه عظیم مردمی در جهت مبارزه با فساد به‌عنوان عامل حیات دهنده انقلاب در جامعه به خیزش درآمده است و این همان هدیه و عنایت خداوند در جهت برداشتن گام بلند دوم انقلاب است.

مردم آگاه شده‌اند که بدون مبارزه قاطع با فساد، توسعه ملی و رفاه آنان امکان پذیرنیست و تمامی تبلیغات رسانه‌ای دشمنان دوست‌نما و خودفروختگان داخلی تنها در جهت ایجاد ذلت ملی برای براندازی انقلاب اسلامی بوده است. اگر عدالت و مبارزه با فساد آن‌چنان‌که شایسته است در حکومتی اتفاق بیفتد تمامی حلقه‌های توسعه و پیشرفت آن ملت به هم وصل خواهند شد. امروز راه برای قوه قضاییه در جهت مبارزه قاطع با فساد و ایجاد عدالت با حمایت مردم بازشده است و بنابراین این فرصت تاریخی برای خانه‌تکانی در درون انقلاب چهل‌ساله باید محترم شمارده شود تا مردم شاهد آن چیزی که امید دارند باشند.

اگر امروز خودروسازان با تبانی همیشگی خود این جرات را پیداکرده‌اند که تولیدات بی‌کیفیت با شرایط فروش ننگ‌آور برملت تحمیل نمایند، نمونه‌ای از نتیجه عدم برخورد قاطع با باندهای فساد قدرت و ثروت است. اگر امروز هنوز داستان بابک زنجانی‌ها و مهدی هاشمی رفسنجانی‌ها با تمسخر به مطالبه ملت هنوز باقی‌مانده است خود نتیجه همان عدم اهتمام کامل برای مبارزه قاطع با فساد است. اگر امروز منافقین داخلی برملت فخر می‌فروشند و مطالبات ملت را به استهزاء می‌گیرند این نتیجه همان عدم مبارزه قاطع است. اگر امروز گوشت صدهزارتومان با ارز دولتی برملت تحمیل می‌شود تا جیب حریص مندان لبریزتر شود این همان نتیجه عدم مبارزه قاطع است. اگر امروز تولید داخلی سرکوب می‌گردد تا فرصت واردات با ارزهای دولتی برای مافیای ثروت و قدرت مهیا گردد این نتیجه همان عدم مبارزه قاطع با فساد است. اگر امروز متولیان حکومتی از جوابگویی سرباز می‌زنند و درنهایت با یک استعفا درجایی دیگر به کار گمارده می‌شوند این نتیجه همان مبارزه قاطع با فساد و ناکارآمدی است. اگر امروز سلطان‌های فساد بسیاری پا به عرصه گذاشته‌اند نتیجه همان عدم مبارزه قاطع با فساد است.

مردم به میدان آمده‌اند تا فضا برای بسط تاریخی عدالت و مبارزه با فساد در چهل‌سالگی این انقلاب ایجاد نمایند و این فرصت تاریخی را باید تکریم نمود و مفسدین بزرگ و کوچک را روانه دار مکافات نمود تا گام دوم انقلاب به نحو اکمل  و شایسته برداشته شود.

مرحله اول مبارزه با دشمن خارجی، کوتاه کردن دست غارتگران و مفسدان داخلی است تا ملت، سرنوشت خود را آن‌چنان‌که شایسته است رقم بزنند. انتخاب حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی اولین اقدام علنی رهبر انقلاب اسلامی  در گام دوم انقلاب قلمداد می‌گردد و ملت نیز با انتخاب شایسته در انتخابات آتی،عزم ملی در حمایت از گام دوم انقلاب را باید به نمایش بگذارند تا انقلابی مترقی و شایسته  به دست صاحب اصلی آن امام عصر(عج) برسانند.

حمایت مردمی از مبارزه قاطع با فساد دیگر امروز هیچ عذروبهانه ای برای مصلحت‌اندیشی در قوه قضاییه نمی‌گذارد و انشاءلله حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی در آینده نه‌چندان دور بت‌شکنی واقعی را به ملت نشان دهند تا طعم شیرین عدالت که از حقوق اساسی ملت است چشیده شود.

پدافندغیرعامل بصیر/ دکتردهقانی