گرامیداشت هفته دفاع مقدس - دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه کردستان - سریع بیاب

وحدت ملی، بصیرت، دشمن شناسی و استکبارستیزی

دوشنبه 05/07/1400

تبیین نقش ولایت رهبری در حماسه شکست حصر آبادان و تبیین درسهای اربعین در تقویت وحدت ملی و بصیرت جبهه مقاوت در برابر استکبار جهانی