پاسخ به ابهامات دانشجویی در مورد حمایت رهبری از سران قوا در موضوع بنزین

تاریخ الزاما آن چیزی نیست که در گذشته بوده و تکرار نشود، بلکه تاریخ میتواند تکرار شود و به همین خاطر خداوند نیز در توجه به سرگذشت اقوام،تاکید کرده است. اگر به دوران حکومت حضرت علی(ع) توجه شود و یک مطالعه سطحی انجام شود خواهیم دید اتفاقاتی عینا در حال حاضر از آن زمان تکرار می شود و رهبری نیز با الگوگیری از امام خود، در مقابل فتنه ها ایستاده است.

زمانی که میزان رای ملت باشد، وظیفه رهبری حفاظت از آن است و بعد از چهل سال از پیروزی انقلاب دیگر باید همگان دریابند که سرنوشت آنان به کیفیت انتخاب بستگی دارد. تا زمانی که پای صندوق رای، اصلح شناس نباشیم قرار نخواهد بود معجزه وار مشکلات حل شود و رهبری نیز نخواهد توانست آن چیزی که محصول انتخاب ماست تغییر دهند، چرا که نه قانون چنین اختیاراتی برای ایشان لحاظ کرده و نه دشمن زخم خورده که تمام برنامه ریزهایش در حمایت نکردن رهبری از ارکان نظام محقق می شود، ساکت خواهد نشست.

در تصمیم به افزایش قیمت بنزین سخنان رهبری دو محور داشت که اولین محور آن ارجاع این تصمیم به کارشناسان و محور دوم حراست از ارکان نظام بود. زمانی که مردم،ابوموسی اشعری را بر حضرت علی(ع) تحمیل کردند و نتیجه آن چیزی نبود که فکر میکردند، آنگاه همان هایی که ادعا کردند اگر به خواسته آنان امام علی(ع) برای انتخاب ابوموسی اشعری تمکین نکند،حکومت دیکتاتوری است و خروج خواهند کرد! همان افراد بعد از نافرجام بودن نتیجه آن چه که بر امام خود تحمیل کرده بودند، آنگاه از حضرت علی(ع) خواستند که توبه کند چرا که به آنان اجازه این اشتباه را داده است!

لازمه بلوغ معرفتی ملت ها در حکومت اسلامی، اختیار است و به همین خاطر میزان رای ملت است و طبیعی است نتیجه انتخاب ناصحیح خسارت بار خواهد بود. اعتراض به افزایش قیمت بنزین در حالیکه تلاشی برای رفع مشکلات اسفناک ملت نشده و فقط در حد شعار مانده است، حق ملت است ولی رویه حذف ریشه ای مشکلات، اغتشاشات خیابانی در شرایطی که دشمن هر ده سال یکبار برنامه ریزی کلانی برای براندازی دارد نیست و تنها راه، عبرت گیری و انتخاب اصلح است.

باید توجه کرد که اعتراضات مسالمت آمیز، امری حیات دهنده در روند توسعه ای حکومت هاست و تلنگری به مسئولین برای شنیدن مطالبات ملت و میزان مشروعیت آنان است و نباید به آن ایراد گرفت، ولی باید راه موج سواری دشمن از این اعتراضات بسته شود که آن هم با فاصله گیری معترضین از اغتشاشاگران خواهد بود. اعتراض به افزایش قیمت بنزین بیراهه نبود، چرا که بنیه اقتصادی مردم، توان تحمل این افزایش را ندارد و بنابراین نجابت مردم را نباید نادیده گرفت و برای رفع نگرانی ها همه ظرفیت ها را باید فعال نمود. طبیعی است تزریق بسته معیشتی هم راه علاج نیست چرا که به تورم بیشتر منجر می شود و این یعنی با اشتباه بدتر، گسل های اجتماعی و اقتصادی حادتر خواهد شد.

رهبری، افزایش قیمت بنزین را به کارشناسان سه قوا ارجاع داده بودند و این لازمه بقای یک حکومت است و اگر در این تصمیم شتاب زده عمل شده است این سران قوا هستند که باید به ملت جواب دهند نه حمایت رهبری از دموکراسی زیر سئوال رود. در مواردی رهبری موضوعی را تایید نکرده، همچون مذاکرات دوباره با آمریکا و طبیعی بوده که از روند تصمیم گیری در مملکت خارج شده است ولی اگر قرار باشد رهبری در تمامی موضوعات ورود کنند، پس اساسا موجودیت قوای سه گانه منطقی نیست…

در موضوع نهی مذاکرات با آمریکا، زمانی رهبری ورود کردند که ملت به عینه یکبار خسارات عظیم این مذاکرات را دیده بودند و شرایط جامعه و افکارعمومی، آمادگی لازم را برای پذیرش نهی مذاکرات داشت ولی این به آن معنا نیست رهبری در همه موضوعات مستقیما ورود کنند و طبیعی است سران قوا در هر تصمیمی که به آنان ارجاع داده شده است باید مسئولیت آن را قبول کنند و با فرافکنی مسئولیت را از خود دور نکنند.

در بحث افزایش قیمت بنزین برای جبران بخشی از هزینه های دولت به نظر می رسد، این تعریف به بیراهه رفته است و همگان دیدند با یک هفته اغتشاش و تعطیلی مملکت، خسارات های پنهان و آشکار چنان زیاد شد که این افزایش نه تنها درآمدی حاصل نکرد، بلکه خسارات مالی مضاعف بر دوش دولت خواهد گذاشت.

واقعیت آن است درآمد دولت ها از توانمندسازی ظرفیت های داخل یک کشور در بخش تولید و خدمات و ایجاد ساختار منظم و منصفانه نظام مالیاتی حاصل خواهد شد که متاسفانه اراده ها برای آن هیچ گاه بسیج نشده و فرصت سوزی های پی در پی نیز ته مانده این ظرفیت ها را نیز دارد نابود می کند.

برخلاف آنچه که گفته شده است، گران شدن بنزین به گرانی اجناس تبدیل خواهد شد، مگر آن که دولت با جبر، تولیدکنندگان را مجبور به ثابت نگه داشتن قیمت ها نماید که این کار نیز به نابودی تولیدکنندگان به دلیل مشکلات عدیده منجر خواهد شد. پس تعاریف سطحی از درآمدزایی دولت ها میتواند منجر به بحران های پیچیده تر در جوامع تبدیل شود و انتظار است بیشتر از این با تصمیمات شتاب زده، بحران های جدید ایجاد نشود.

در موضوع بنزین، رهبری باز هم برای حفظ ساختارهای رسمی کشور، از اعتبار خود هزینه کردند و برخلاف مسئولین دیگر که با فرافکنی این مسئولیت را قبول نکردند، رهبر انقلاب برای حفظ ساختارهای رسمی کشور و جلوگیری از فتنه های دیگر به میدان آمدند تا نارضایتی های مردم در ساختارهای رسمی هدایت شود و مردم با بصیرت مندی در چارچوب های رسمی همچون انتخابات سرنوشت خود را به سمت دلخواه خود تغییر دهند.

خیلی ساده است تصور شود اگر در زمان امام حسین(ع) هل من ناصر ینصرنی امام شهیدمان شنیده می شد سیل جمعیت لبیک گویان اجابت می کرد، اما باید در نظر داشت جنس فتنه های آن زمان نیز همانند امروز بوده است و اگر تشخیص حق و باطل در فتنه ها امروز سخت شده است و نمی توانیم تفسیری درست از دغدغه های  رهبر خود داشته باشیم، آن زمان نیز همین اوضاع بوده است و به همین خاطر انحرافات عظیم حاصل شد و شمشیرهای مدعیان سربه سجود بر روی امام (ع) کشیده شد.

در موضوع بنزین این سران قوا هستند که باید به مردم جواب دهند که علت قبول یا رد موضوع چه چیزی بوده است همانطور قوه قضاییه صراحتا با مردم صحبت کرد، ولی اینکه حمایت رهبری از ساختارهای رسمی را به معنای تایید افزایش قیمت بنزین قلمداد شود، این همان انحراف خسارت بار خواهد بود.

پدافند غیرعامل بصیر