پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت

پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت

چهارشنبه : 31/06/1400

تجلیل از یک میلیون پیشکسوت افتخار آفرسن دفاع مقدس و مقاومت در سراسر کشور و افتتاح نمایشگاه ملی <<در لباس سربازی>> در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس