سلسله کرسی های آزاد اندیشی حوزه و دانشگاه

موضوع: فضای مجازی و افزایش آمار طلاق

زمان: هشتم اردیبهشت ماه 1398

مکان: سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان قروه