کشت خیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه در راستای استفاده بهینه از ظرفیت های خود پنج هزار متر مربع از زمین بلااستفاده محوطه دانشگاه را زیر کشت خیار قرار داد. استفاده بهینه از تمامی امکانات واحد، یکی از دغدغه های تیم مدیریتی این واحد می باشد که به حول و قوه خداوند و تلاش شبانه روزی پرسنل دانشگاه در حال اجراست. ایجاد درآمدهای غیرشهریه ای و استفاده حداکثری از امکانات دو محور تحول آفرین در واحد تلقی می گردد که با تمامی محدودیت های درون سازمانی و برون سازمانی، این واحد درصدد تحقق آن می باشد.