برگزاری کلاس های مقابله با آسیب های اجتماعی و آشنایی با مهارت های زندگی (ویژه زنان سرپرست خانوار شهرستان قروه)

کلاس  مقابله با  آسیب های اجتماعی با حضور معاونت اجتماعی نیروی انتظامی و همچنین کلاس آشنایی با مهارت های زندگی با حضور دکتر زندی، ویژه سرپرستان زن خانوار  با محوریت مرکز مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه برگزار شد.

لزوم توجه جدی به آسیب های اجتماعی  و مهارتهای زندگی علی الخصوص در موضوع زنان سرپرست خانوار،  این واحد را برآن داشته است که با همکاری کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان و نیروی انتظامی شهرستان آموزش های لازم را ساماندهی نماید. دانشگاه ازاد اسلامی واحد قروه این همکاری چند سویه (بین این واحد با کمیته امداد و نیروی انتظامی) را گامی ارزشمند در راستای کاهش چالش های اجتماعی در شهرستان می پندارد و  با محوریت مرکز مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه کلاس های مختلف در حوزه اجتماعی به صورت مستمر طراحی شده است.