کلاس های آموزش زبان های خارجی

دارای تعهد به فراگیری

شرکت برای عموم آزاد است

جهت اطلاعات بیشتر به روابط عمومی دانشگاه اسلامی واحد قروه مراجعه گردد