کمک مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه به سیل زدگان

اطلاعیه:

تعدادی از کارکنان و هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد قروه بصورت داوطلبانه یک روز از حقوق خود را به سیل زدگان کشور اهدا نمودند.