حادثه تروریستی در اهواز و ترامپ حلقه نابودی منافع آمریکا در خاورمیانه

عضو هیأت علمی و رئیس واحد قروه حوادث تروریستی اهواز را محکوم کرد و بیان کرد: «سیاست زدگان پوشالی آمریکا با طراحی این حادثه نشان دادند که تجربه چهل ساله چنین اعمالی را هنوز درک نکرده اند و در حوزه  دکترین سیاسی خود بسیار ناپخته […]

دستور کار جهادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه در ایام تعطیلات تابستانی

انتخاب رشته رایگان برای واجدین شرایط انتخاب رشته کنکور؛ دستورکار جهادی دانشگاه آزاد واحد قروه در ایام تعطیلات تابستانی این دانشگاه انتخاب رشته رایگان با استفاده از مشاورین مجرب، فرایندی بود که دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه برای انجام مسئولیت اجتماعی خود در شرایط اقتصادی […]