• آدرس و توضیحات
  • فرم نوبت دهی

آدرس:

کردستان، قروه، خیابان شریعتی

تماس:

08735225148

ایمیل:

info@iaughorveh.ac.ir

نوبت دهی:

نوبت دهی تنها از طریق تکمیل فرم موجود در همین صفحه یا تماس تلفنی قابل انجام میباشد.

فرم نوبت دهی:

لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید تا کارشناسان مرکز مشاوره وابسته به دانشگاه در اسرع وقت با شما تماس گیرند.