• ارتباط با ما
  • تماس با ما
  • دفترچه تلفن
  • ارسال شکایات

آدرس:

کردستان، قروه، خیابان سیدجمال اسدآبادی، میدان جانبازان

تماس:

08735232995-8

ایمیل:

info@iaughorveh.ac.ir

کدپستی:

6661983435

ردیف:نام بخش:شماره:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
تاریخ بروزرسانی:
ساعت بروزرسانی:
مسئول بروزرسانی:
5 آذرماه 1397
12:22
آقای کرمی

ارسال شکایات:

لطفا جهت ارسال شکایات خود از سامانه موجود در سایت استفاده کنید.

انتقال به سامانه ارسال شکایات