• اطلاعیه ها
  • فرم ها
  • زمان بندی جلسات دفاع

لطفا به موارد ذیل توجه فرمایید:

  • در آدرس دهی مقالات پایان نامه(معرفی نویسندگان مقاله) نفر اول دانشجو و نفرات دوم و سوم به ترتیب اساتید راهنما و مشاور در نظر گرفته شود، ضمن این که نگارنده مسئول مقاله استاد راهنما باشد.
  • بر اساس بخشنامه سازمان مرکزی دانشگاه، آخرین مهلت دفاع دانشجویان به عنوان نیمسال دوم ۹۶-۹۵ و با توجه به شروع نیمسال اول سال تحصیلی جدید از ۲۵ شهریور، ۲۴ شهریورماه می باشد بعد از تاریخ فوق و با شروع نیمسال تحصیلی جدید از ۲۵ شهریورماه دانشجویان ملزم به انتخاب واحد در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷-۹۶ می باشند.
  • با توجه به تعطیلی دانشگاه از تاریخ ۱۹ مرداد ۹۶ تا ۰۳ شهریور ۹۶ لازم است دانشجویان نسبت به برنامه ریزی زمان دفاع خود قبل و بعد از تاریخ های فوق اقدام لازم را به عمل آورند.

دانشجویان محترم مقطع کارشناسی می توانند جهت تسریع در انجام درخواست ها و یا آشنایی بیشتر با چگونگی انجام امور به جدول زیر مراجعه نموده  و فرمها یا بخشنامه های مورد نظر خود را دریافت نمایند.

دانشجویان محترم مقطع کارشناسی ارشد از طریق منو تحصیلات تکمیلی جهت دانلود فرم ها اقدام نمایند.


زمان‏ بندی
ردیف:نام دانشجو:رشته تحصیلی:استاد راهنما:استاد داور:استاد مشاور:استاد ناظر:تاریخ دفاع:ساعت دفاع:مکان دفاع:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
تاریخ بروزرسانی:
ساعت بروزرسانی:
مسئول بروزرسانی:
3 آذرماه 1397
11:24
آقای کرمی