راهنما ورود استاد به کلاس آنلاین با کامپیوتر

باسلام

احتراما در مطب زیر راهنما ورود استاد به کلاس آنلاین درج شده است. در صورت عدم مشاهده مطلب،لینک زیر (لینک مستقیم) را کلیک کنید