راهنما طراحی سوالات توسط اساتید محترم در سامانه وادانا 19(ویژه امتحانات تابستانی)

راهنما طراحی سوالات توسط اساتید محترم در سامانه وادانا 19(ویژه امتحانات تابستانی)

قابل توجه اساتید محترم، جهت طراحی و برگزاری امتحانات پایان ترم تابستان 983 لطفا پیرو فیلم های آموزشی زیر اقدام فرمایید

آدرس سامانه طراحی سوالات آزمون ساز وادانا 19 بشرح زیر است:  http://vadana19.iauec.ac.ir

کاربری و رمز ورود را از حوزه آموزش واحد قروه دریافت فرمایید

 

با آروزی موفقیت همکاران گرامی

فیلم 1

فیلم 2

فیلم 3

فیلم 4

فیلم 5