نشست هم اندیشی |بررسی تفکرات انحطاطی و راه های جلوگیری از نفوذ آن در جوامع دانشگاهی

نشست هم اندیشی |بررسی تفکرات انحطاطی و راه های جلوگیری از نفوذ آن در جوامع دانشگاهی زمان: یکشنبه 06/07/1399 ساعت 10 صبح مکان : آمفی تئاتر دانشگاه از کلیه دانشجویان عزیز دعوت بعمل می اید